.

دکتر حمید کمانکش

 

سمت: معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم

رشته و گرايش تحصيلي: 
دکترای مدرسی معارف اسلامی، گرایش تفسیر قرآن و منابع اسلامی

رزومه علمی و اجرایی

شماره تماس: 37604070-025

داخلي: 344


رايانامه: Hamid587kamankesh@yahoo.com

روز و ساعت پاسخگويي به تماسها: سه شنبه ها ساعت 10 الی 11

مدیران و کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس داخلی
علی ابوالقاسم ولوجردی مدیر امور اداری 02537604070 343
         

مهدی مهتابی مدیر امور مالی 02537604070 346
         
سید خضراله موسوی رئیس اداره امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 02537604070 412
         
روح الله چهرقانی مسئول دفتر و رئیس کارگزینی 02537604070 344
       
  سعید مرادی کارشناس امور اداری، بیمه و رفاهی 02537604070 311
       
  شریف اختیاری کارپرداز 02537604070 347
         
محمد احمدگل امین اموال و بایگانی اموال 02537604070 345
         
  محمد بیگلری نژاد کارشناس بودجه و آمار 02537604070 341
         
  محمدعلی آقابابایی کارشناس حسابداری کارکنان و ممیزی اسناد 02537604070 342
         
حسین شریف علیائی کارشناس حقوقی و قراردادها 02537604070 311
         
معصومه علی محمدی کارشناس اداری